Výuka jazyků

Nabízíme individuální výuku jazyků pro jednotlivce nebo malé skupiny včetně přípravy na maturitní zkoušku.

Anglický jazyk

Konverzace,  mluvený projev. 

Český jazyk

Konverzace, příprava na maturitu, gramatika, psaný i mluvený projev.

Ruský Jazyk

Konverzace, příprava na maturitu, gramatika, psaný i mluvený projev.

PhDr. Šárka Sekaninová
e-mail: sekaninova.sarka@enyetes.com 
+420 606 741 626